Boštjan Tadel    

Anywhere Out of This World

Leto nastanka: 1998
Naslov drame Anywhere Out of This World si je avtor izposodil pri pesmi v prozi francoskega simbolista Charlesa Baudelairja. V igri se ukvarja z (ne)možnostjo pobega "s tega sveta".
Število vlog: 8 (2 ž, 6 m)

+ anonimni investitorji, ki nosijo maske

drama, fantastika, melodrama, reference na film, triler, žanrski eklekticizem
etične dileme, pobeg, ujetost, znanstveniki

IZ UTEMELJITVE NOMINACIJE ZA NAGRADO SLAVKA GRUMA: Neobičajno besedilo Boštjana Tadla Anywhere out of this world se loteva ideje o pobegu iz tega in predvsem iz takšnega sveta. Porodi se v skupini vrhunskih znanstvenikov, ki se resno in natančno ukvarjajo z raziskavo možnosti o kreaciji boljšega sveta daleč od Zemlje. Tadel gradi dramaturgijo v mnogoterih žanrih, saj je drama lahko psihološki triler, znanstvena fantastika, melodrama ali samo trivialna zgodba.

Na spletu dostopen tekst

Pred kakršnokoli uporabo tega avtorskega dela se seznanite z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in ga upoštevajte!