Srečko Fišer    

Čas je krenil svojo pot

Leto nastanka: 2014
Človek v vmesnem času
Število vlog: 5 (2 ž, 3 m)

+ drugi (Teh je veliko. Imajo takšno ali drugačno podobo ali pa so tudi samo glasovi.)

drama, politična drama
medčloveški odnosi, položaj delavstva, socialna in kulturna kritika družbe

Čas je krenil svojo pot so fragmenti zgodbe štirih mladih ljudi, ki so na začetku svoje poklicne, intimne in družbene poti in ki začnejo skupaj, končajo pa precej daleč vsaksebi. Dogajanje je postavljeno v prvo polovico šestdesetih let prejšnjega stoletja. Čas, ko so se v Sloveniji napovedovale liberalne reforme ekonomije in družbe nasploh; ko se je, kot je trdila popularna krilatica pomembnega funkcionarja, »začela prihodnost«. Besedilo se ukvarja s človekom v »vmesnem« času, s tega gledišča je vidna miselna navezava na nekatere starejše avtorjeve odrske tekste, najbolj očitno Prihodnje, odhodnje in Medtem; vendar pa je vseeno komponirano drugače: »razvodnica« je grafično vpisana kot ločnica med »protagonisti« in »ozadjem«, vendar se obe ravni marsikje prepleteta.

Na spletu dostopen tekst

Pred kakršnokoli uporabo tega avtorskega dela se seznanite z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in ga upoštevajte!