Mitja Lovše    

Cimcipelonika Nedokončani fragment avantgardne bulvarke za malomeščanska gledališča

Leto nastanka: 2004
Cimcipelonika je drama absurda, ki jo je napisal takrat 18-letni Mitja Lovše po branju in svojem razumevanju del Becketta in Ionesca.
Število vlog: 6 (2 ž, 4 m)
absurd, komedija
medčloveški odnosi

Avantgardna komedija o naključnih mimoidočih, in sicer o gospodiču, gospodični, gospodu, gospe in nogometašu. Ti čakajo na avtobus in pri tem počnejo vse drugo, le pri miru ne stojijo. Izmišljujejo si igre za spopadanje z dolgčasom ter se pri tem sprašujejo o pomenu vsega. Občasno jih obišče oseba s kapuco, koso ter glede na opis sila očitnim imenom. Ta oseba se imenuje Manuel. 

GOSPODIČNA Ste že doživeli to, da niste imeli nikogar, s komer bi se hoteli pogovarjati, in ste se začeli pogovarjati z nekim tujcem, ki ga sploh ne poznate? 

GOSPODIČ Naj pomislim ... Ne, to se mi še ni zgodilo. 

GOSPODIČNA Meni tudi ... ne. 

GOSPODIČ Veste, kaj se mi še ni zgodilo, pa bi rad, da bi se? 

GOSPODIČNA Kaj? 

GOSPODIČ Da bi dobil zastonj sir. 

GOSPODIČNA Letos je kar dobra sezona zanje. 

GOSPODIČ Seveda, dobri so tisti z luknjami. 

GOSPODIČNA Jaz imam luknjo v avtu. 

GOSPODIČ Imate tudi avto? 

GOSPODIČNA Ja, novega. 

GOSPODIČ Kakšen je? 

GOSPODIČNA Rdeč in vozen. 

GOSPODIČ Lepo je, če je avto vozen.

Na spletu dostopen tekst

Pred kakršnokoli uporabo tega avtorskega dela se seznanite z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in ga upoštevajte!