Mitja Lovše    

Cimcipelonika Nedokončani fragment avantgardne bulvarke za malomeščanska gledališča

Leto nastanka: 2004
Cimcipelonika je drama absurda, ki jo je napisal takrat 18-letni Mitja Lovše po branju in svojem razumevanju del Becketta in Ionesca.
Število vlog: 6 (2 ž, 4 m)
absurd, komedija
medčloveški odnosi

Avantgardna komedija o naključnih mimoidočih, in sicer o gospodiču, gospodični, gospodu, gospe in nogometašu. Ti čakajo na avtobus in pri tem počnejo vse drugo, le pri miru ne stojijo. Izmišljujejo si igre za spopadanje z dolgčasom ter se pri tem sprašujejo o pomenu vsega. Občasno jih obišče oseba s kapuco, koso ter glede na opis sila očitnim imenom. Ta oseba se imenuje Manuel. 

Na spletu dostopen tekst

Pred kakršnokoli uporabo tega avtorskega dela se seznanite z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in ga upoštevajte!