Srečko Fišer    

Prihodnje, odhodnje

Leto nastanka: 2003
Kaj je temeljna značilnost sveta, ki ga opisuje ta igra? Morda to, da se v vseh teh prostorih dogaja nekak tranzit: da nikjer ni tišine: nemara je to hrup kolesja zgodovine, ki se vrti. To je vsenaokrog; ampak stvari se vsakič dogajajo v drobni celici, ponavadi le med dvema človekoma.
Število vlog: 25 (9 ž, 15 m)

+ otrok

komedija, melodrama, žlahtna freska
vojna in povojna leta

Domov, na podeželje, se po desetih letih (leta 1948) z Londona vrne pisatelj Pavle Rojc. Doma naleti na ruševine: uničena sta šola in župnišče pa tudi njegov dom, zato obišče najbližjo sorodnico, teto Malko, ki mu ponudi dom ... Besedilo je izpisano v duhu povojnega neorealizma, pripoveduje pa o preteklem in prihodnjem s časovne perspektive povojnega leta 1948 na slovenskem podeželju v okolici Gorice. Z današnjega gledišča tekst reflektira povojni čas, do katerega vzpostavi objektivno gledišče in se ne opredeljuje do ekstremnih ideoloških polov, aktualnih v tistem obdobju, temveč pove zgodbo malih ljudi, ki so živeli v kontekstu tragikomičnega uveljavljanja novega reda.

Na spletu dostopen tekst

Pred kakršnokoli uporabo tega avtorskega dela se seznanite z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in ga upoštevajte!