Pia Vatovec    

Zimske radosti

Leto nastanka: 2015
Dve družini, ki se srečata ob večerji, kjer se zaradi osebnih okoliščin in zapletene preteklosti zgodi trk osebnih zgodb.
Število vlog: 7 (4 ž, 3 m)
drama, enodejanka
alkoholizem, družina, generacijski trk, konflikti, medčloveški odnosi

Soočeni smo z dramskimi osebami treh generacij, središče dogajanja pa je lik Nine, ki se ukvarja s težavami generacije svojih staršev. V njej se izrazi nemoč in bolečina mladih ljudi, ki želijo živeti, pa jim to zaradi različnih okoliščin ni omogočeno.

IZ UTEMELJITVE NAGRADE ZA MLADO DRAMATIČARKO: Enodejanka Zimske radosti se zgodi v enem samem intenzivnem, a zelo komornem zamahu. Iz strukture slutimo, da se v takem tempu lahko bližamo zgolj in samo katastrofi, a zgodba in zaplet vseeno ostajata izven meja pričakovanega. Najprej zaradi svoje neposrednosti, ki je literarno dobro obdelana, da ni ne prostaška ne preenostavna, nato zaradi vzpostavljanja intimnih svetov protagonistov, v katerih prepoznamo skoraj resničnost njihovih zgodb, nazadnje pa besedilo zdrži neposrednost do trenutka, ko nam ne nudi nobenega zadoščenja več, niti rešitve, le neko prazno upanje. Dramski okvir napolnjuje relativno preprosta zgodba, kjer se znajdejo povsem običajni liki; dve družini, ki se srečata ob večerji, ko se zaradi osebnih okoliščin in kompleksne preteklosti zgodi trk osebnih zgodb. V Zimskih radostih smo tako soočeni z dramskimi osebami treh generacij, ki so v svoji eksistenci tako človeške, da ob branju brez težave prehajajo iz papirnate oblike v neko imaginarno uprizoritveno stvarnost. Zimske radosti so zaključena celota, izdelek mladega avtorja, ki se sicer ukvarja s težavami generacije svojih staršev, a v liku Nine, okoli katere se dogajanje zgoščuje, se izrazi vsa nemoč in bolečina mladih ljudi, ki želijo živeti, pa jim to zaradi različnih okoliščin ni omogočeno. Nagrajeno besedilo je dober obet za nadaljnji razvoj socialno občutljive in bolj angažirane dramatike, ki ima v naši zgodovini že lepo tradicijo.

LIDIA Smrklja! 

NINA Da si mi ne bi slučajno drznila kaj reč! 

LIDIA Pod mojo streho si, tamala! 

GORAZD Pust punco, da se mal zlufta, no, Lidia. 

NINA Pa daj me že enkrat pusti pri miru! Foter! 

MARJAN Kaj se tam dogaja? 

GORAZD Nič! Ne vem, zakaj zganja paniko! 

Na spletu dostopen tekst

Pred kakršnokoli uporabo tega avtorskega dela se seznanite z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in ga upoštevajte!