Katja Perat    

1001 noč

Leto nastanka: 2015
Tekst črpa tematiko iz zbirke arabskih pravljic Tisoč in ena noč. V besedilu tako srečamo gospodarja Šahriarja in vezirjevo hči Šeherezado, ki pripoveduje zgodbe, da bi si rešila življenje.
Število vlog: 5 (2 ž, 3 m)

+ zbor

medčloveški odnosi, usoda, razmerje moči

ŠEHEREZADA: Potem je v miru in blaginji še dolgo vladal in s svojo ženo živel v veliki sreči, dokler ju ni obiskal ta, ki uničuje sleherno veselje in ločuje vsakršno združitev. Potem sta umrla kot dobra muslimana, hvaljen bodi Bog, gospodar svetov.
ŠAHRIJAR: In zaradi drobnega greha, ki sta ga zagrešila pred tridesetimi leti, pristala v peklu.
ŠEHEREZADA (ga pogleda izpod obrvi): Gospodar.
ŠAHRIJAR: Ja?
ŠEHEREZADA: Pusti kakšni zgodbi, da se srečno konča.

Na spletu dostopen tekst

Pred kakršnokoli uporabo tega avtorskega dela se seznanite z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in ga upoštevajte!

Besedilo je objavljeno v Gledališkem listu Mestnega gledališča ljubljanskega. sezona 2015/2016 ; let. 66, št. 9