Andraž Golc    

Po izpitih Kriza v enem dejanju

Leto nastanka: 2018
Ko zavlačevanje ne pride več v poštev …
Število vlog: 4 (2 ž, 2 m)
partnerski odnosi, položaj mladih

Enodejanka Andraža Golca je izsek iz dneva dveh študentov, Ane in Mateja, ki govorita tako eden mimo drugega, kot da ne bi živela v istem prostoru in času. V tem izjemno precizno umerjenem medsebojnem navideznem, zlaganem, krutem in brutalnem mimogovoru pa sta pravzaprav presenetljivo uglašena. Ta perverzna uglašenost njun odnos pripelje do skrajne točke.

ŽIVA: V zadregi. Ja, pomoje je najbolj važno, da nikol ne pozabiš, da saj, v bistvu, maš rad to osebo … Izgleda, kot da bo nadaljevala, ampak ostane pri tem.Tišina.

MATEJ: Aha. Kima. Ja, no saj …

Na spletu dostopen tekst

Pred kakršnokoli uporabo tega avtorskega dela se seznanite z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in ga upoštevajte!