Aleš Jelenko    

Poišči me Enodejanka v petih prizorih

Leto nastanka: 2016
Drama Poišči me se ukvarja s problemom pedofilije.
Število vlog: 4 (2 ž, 2 m)
drama, enodejanka
pedofilija, zlorabe, žrtve, krivda, otroštvo, seksualne prakse, krivica, dobro in zlo

Drama Poišči me je napisana v narečju (deloma tudi slengu), ker se želi povsem približati človeku na tisti primarni ravni.

Tekst je razdeljen na več prizorov, ki dosežejo vrhunec v Milanovem spolnem nadlegovanju mlade Urške. Na koncu ugotovimo, da mama tega nadlegovanja sploh ne odkrije, ker Urške ne posluša, čeprav lahko slutimo, da bi spremembo v Urškinem obnašanju morala razumeti oz. opaziti.

milan
pa sva tukaj
vidiš kak je lepo
usedva se mal
(in pokaže na klopco)

    urška najprej odloži torbo ob klopci
    nato se usede
        ob njej prisede milan

milan
pogrešu sem te
(lase ji popravi za uho)
si ti tud kaj mene pogrešala

    urška prikima

milan
ti je muca jezik popapala (se zasmeje)
lepo glasno povej če si me pogrešala

urška
sem ja

milan
pridna punca

    milan se ozre na levo in desno
        nato urško prime za nogo

milan
bi se šla najino igro

Objavljeno v: ADEPT, revija sodobnih gledaliških in filmskih ustvarjalcev, letnik IV, številka 1, 2017/2018..

Na spletu dostopen tekst

Pred kakršnokoli uporabo tega avtorskega dela se seznanite z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in ga upoštevajte!