Tomaž Susič    

Sodna obravnava

"Nisem nasilen po naravi, v to me je prisilila družba."
Število vlog: 8 (3 ž, 5 m)
krivda, odpuščanje, nasilje, telesne hibe

Glavno dogajanje se odvija v sodni dvorani, kjer poteka sodni proces proti Toniju, ki je obdolžen sostorilstva pri umoru. Posamezni prizori iz Tonijevega otroštva in mladosti, ki prekinjajo dogajanje, publiko v dvorani in prisotne na sodišču soočijo s protagonistovo usodo. Zaradi fizične hibe je bil že od malih nog tarča posmeha in izključen iz družbe. Čeprav skuša odvetnik za Tonijev zločin okriviti družbo, se dogajanje konča s Tonijevo obsodbo.

ODVETNIK: Vidite, dragi gospe in gospodje, obdolženec je bil v šoli stalno tarča nasilnežev. Danes bi seveda taka dejanja definirali kot bulizem, ko se močnejši ali skupina močnejših spravi na šibkega, večina pa samo gleda in ne prepreči nasilja.

SODNICA: Da, gospod odvetnik, o tem smo vsi seznanjeni. V sedemdesetih letih, ko je obdolženec odraščal, se na nobeni šoli ni govorilo o bulizmu. To je bilo žal normalno, da so šibkejši bili žrtev močnejših, in le redki profesorji so take stvari nadzirali in jih pravočasno ustavili.

ODVETNIK: Tako je, gospa sodnica. Toni Cosulich je bil vsa šolska leta žrtev. Žrtev nasilnežev, seveda, a če bolje pogledamo, lahko rečemo, da je bil žrtev celotne družbe. Zapomnite si te moje besede. Obdolženec je zrastel kot žrtev naše družbe.

SODNICA: V redu. Zelo jasno ste prikazali svoj pogled. Nadaljujte, prosim. Upam, da se ne boste več zaustavljali pri davni preteklosti.

Na spletu dostopen tekst

Pred kakršnokoli uporabo tega avtorskega dela se seznanite z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in ga upoštevajte!