Jani Kovačič    

Tolovajske balade

Leto nastanka: 1998
Spevoigra na Menartove prevode Villonovih pesmi. Priredil in uglasbil Jani Kovačič.
Število vlog: (4 ž, 8 m)

+ ansambel

odrasli, mladi

François Villon (François Villon (1431–?) je živel ob izteku srednjega veka v Parizu. Bil je nadarjen učenik in študent. Vendar so ga pretepi in dekleta že zgodaj spravili v težave. Tako se je začelo njegovo vandranje skozi življenje. Bil je zaprt pa pomiloščen pa spet zaprt in spet pomiloščen ... Najmanj enkrat ga je neizmerna sreča rešila vešal. Tako je napisal svoja testamenta (Lais in Testament). 

To je igra o njegovem življenju, kot  lahko razberemo iz njegovih pesmi – testamentov in komentarjev literarnih raziskovalcev. Ko je bil zadnjič izgnan iz Pariza (1463), se je za njim izgubila vsaka sled. Zato se morda še vedno njegova pesniška duša potepa po Franciji.
VILLON /vrže mošnjo na mizo/
Tole bomo zdaj zapili, denar nima gospodarja. 
Kdor ljudem čimprej ne vrne cvenka, 
ta je tat, skopuh, stiskač, zato zasluži štrik za vrat!
Kot se sčisti potok, v katerega se oščijejo tri brzice višje, tako novec ni več umazan, ko zamenja par rok. Zato naj gre čimprej v promet! Točajka!! Kaj čakaš? Bokal na mizo! Obešanja so šele jutri dopoldan, do takrat pa čas imam!
TOČAJKA: Villon! Kod si hodil? Lepo te je videti! Ampak nič ne dobiš, dokler ne poravnaš dolgov!
VILLON: Seveda, rade volje dokler jih lahko. A malo je manjkalo, pa bi ti ostal dolžnik za zmeraj.
TOČAJKA: Vem, Meung ob Loari, mesto solza! 
VILLON: Ječe Meungu – tam je smrt nagrada. V njo spehal me je škof Tibald d’ Aussigny … Če žegna stare babe, prav! Naj jih! – A zame ga sploh ni. Ampak … Zdaj sem tu. Daj pijače za vse – dokler je!
Na spletu dostopen tekst

Pred kakršnokoli uporabo tega avtorskega dela se seznanite z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in ga upoštevajte!

Igra še ni bila izvedena; leta 1993 koncert - glasbena premiera pesmi v KUD-u Franceta Prešerna Trnovo; François Villon: Tolovajske balade; prevod Janez Menart, celovečerni nastop izvaja Tolovajski trio: Alenka Goršič, Žarko Ignjatović in Jani Kovačič. 
Leta 2005 izide dvojni CD: Jani Kovačič PIJANO BAR, ki vsebuje posnetek koncerta Tolovajskih balad in projekta z godalnim kvartetetom Bulvar Bankrot.