Passion de Presheren Zgodovinska akupresura

Leto nastanka: 2008
Če bi Rozmanov Passion postal obvezno šolsko branje, bi bil to eleganten način, da se šola malce osvobodi od same sebe – s tem pa naredi tudi nekaj prostora za več Prešerna. (Matevž Kos, Pogledi, 15. 12. 2010)
Število vlog: 7 (2 ž, 5 m)
tragikomedija, monokomitragedija
slovenska identiteta, slovenščina, zgodovinske osebnosti

Monokomitragedija se ukvarja s slovensko identiteto. Na podlagi zgodovinskih dejstev na nekoliko karikiran način predstavi čas, ko je vzporedno s Prešernovim obupom rasla ideja o zedinjeni Sloveniji. Andrej Rozman Roza skozi lik Franceta Prešerna in nekaterih njegovih sodobnikov gledalca popelje od začetkov Prešernovega pesništva preko njegovega sodelovanja z Matijem Čopom do zmage vznesenih narodobudnih pesmi Jovana Vesela Koseskega, marčne revolucije in Prešernove smrti.

Na spletu dostopen tekst

Pred kakršnokoli uporabo tega avtorskega dela se seznanite z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in ga upoštevajte!