Miha Marek    

Rdeči atom

Leto nastanka: 2013
Morda se zdi nemogoče, a je več kot očitno. Modri kvadrat je bil zgrajen iz rdečih atomov.

anonimen glas

gledališka instalacija
zgodovinske osebnosti

Rdeči atom je drama v šestih prizorih, navdahnjena z biografijo in poezijo Srečka Kosovela. Dejanje je umeščeno v levitacijsko kocko in hkrati na zgodovinska prizorišča Krasa, Primorske in Ljubljane dvajsetih let: kraška gmajna, pokopališče sv. Krištofa, sežanska železniška postaja, trg Oberdank, Zaloška cesta, mrtvašnica. Celotno dejanje pripoveduje anonimen glas: kot reminiscenco, paralizirano v neskončnem prostoru.

Na spletu dostopen tekst

Pred kakršnokoli uporabo tega avtorskega dela se seznanite z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in ga upoštevajte!