Simona Hamer    

Nemi liki Kako se vsi ljudje rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice. Obdarjeni so z razumom in vestjo in bi morali ravnati drug z drugim kakor bratje

Leto nastanka: 2015
Kdo so nemi liki danes in zakaj so brez glasu? Kako pisati neizgovorljivo, zamolčano in potlačeno? In predvsem – kaj narediti, da tovrstne tišine izginejo.
hierarhične strukture, mediji

Dramsko raziskovanje nemosti se ukvarja z vprašanjem »utišanja« na družbeno-politični in intimni ravni ter tako razgalja mnoštvo hierarhičnih struktur, ki uravnavajo naša življenja. Črno-beli svet televizijskih realnosti in reklamne mašinerije vztrajno izriva človečnost iz prvega plana v marginalo, kjer postajajo (boleče) osebne zgodbe samo še odvečna prtljaga. Besedilo tako v središče svojega interesa postavlja dramsko figuro nemega lika, ki jo raziskuje in na novo interpretira v kontekstu dramskega, sociološkega in političnega polja današnjosti. Pri tem se predvsem sprašuje o tem, kdo so nemi liki danes in zakaj so brez glasu ter kako pisati neizgovorljivo, zamolčano in potlačeno. In predvsem – kaj narediti, da tovrstne tišine izginejo.  

Na spletu dostopen tekst

Pred kakršnokoli uporabo tega avtorskega dela se seznanite z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in ga upoštevajte!