Simona Hamer    

Vse OK

Jaz se delam, da delam. Tudi to je delo.
Število vlog: 9 (5 ž, 4 m)
aktualna družbena slika sveta, kariera, konformizem, odsotnost smisla, praznina, upor tradicionalnim smerem življenja in mišljenja

IZ UTEMELJITVE ZA GRUMOVO NAGRADO: Vse OK je igra o delovnem kolektivu na obveznem neobveznem druženju, ki naj bi ga izklesalo v homogeno in kompaktno skupino, v učinkovit delovni stroj z zamenljivimi deli. V ta namen se v tistem času, ki mu je težko reči delovni, manjkati pa tudi ne smeš, namenijo v sobo pobega. Kjer se zgodi marsikaj; ne le, da morajo reševati naloge, zaradi nespretnega hišnika zmanjka tudi elektrike, in ker začnejo nekateri med njimi petkovo veseljačenje že v tem službenem podaljšku in pretiravajo z vnosom, se vsa vnaprej napeta situacija še zaostruje. Med sodelavci, njihovimi nadrejenimi in lastniki uspešnega zagonskega podjetja so trdni hierarhični odnosi, kljuvalni red je določen, vendar nestabilen, zato v zaostrenih razmerah izbruhnejo (stara) rivalstva, pokaže pa se tudi skrita plat udeležencev igre; enim se zdi, da so luzerji, drugim, da so bolj zmagovalci, kot jih vidi okolica, vsi pa prikrivajo to in ono in imajo obenem izdatno slabo vest, saj so kot da v službi medtem, ko jih pričakujejo doma, kjer pa so prav zaradi nenehne službene obremenjenosti tudi po lastnem prepričanju premalo aktivni. To turbulentno druščino igra Vse OK presvetli s tremi zunanjimi liki, z organizatorko sobe pobega, čistilko in nekdanjim hišnikom, ki imajo svoje poglede na timbildinge in na vedenje skupin, zaprtih v iskanju možnosti izhoda. Govor treh opazovalcev je izrazito prizemljen, prerivanje za položaje na vrhu jih ne zanima in tako opravljajo funkcijo zdravih rezonerjev dogajanja, so pogled od zunaj. Dramske osebe na obeh straneh zaklenjenih vrat svoj notranji svet doživljajo intenzivno, kar se kaže skozi poetične in razsekane notranje monologe, v njih se razkrivajo zatajevane skrivnosti in prikrita hotenja udeležencev igre; skoznje se nam prikazuje stanje sveta, ki je do konca tekmovalno in kjer se vsako odstopanje obrne in uporabi proti tistemu, ki kakorkoli izstopa. Igra je spisana dinamično, menjavajo se zaostrene replike članov ekipe/delovnega kolektiva, njihov potlačeni miselni svet je artikuliran v izrazito sodobnem jeziku, pri najbolj kul tipih je tudi poln angleščine, ki je sploh edini kul jezik za kul tipe, s tem pa Vse OK začrtuje robove sveta, v katerem so vsi malo prekurjeni, napeti in tesnobni, kar pa seveda prikrivajo za nasmeški, ki naj kažejo njihovo kar najboljšo kondicijo in uspešnost. Igra tako sondira različne situacije v našem krasnem modernem svetu in kaže, kako brezizhodne so, če nanje pogledamo od blizu in od znotraj.

- Jaz grem!
In potem krmarim med sodelavci,
med njihovimi zmedenimi pogledi.
Besede letijo vame,
izstreljene, da bi me ustavile,
pa ne slišim drugega kot
tik-tak
Pograbim telefon, ki utripa od sporočil
in mapo.
tik – tak
Risbice. Oblakov. Moja obsesija.
tik –tak
pogledam na uro
tik – tak
dežurna pošta je še odprta
tik - tak
Poslala bom prijavo!
Pa če mami faše živčnega,
pa če bom morala tam jesti samo kruh pa pašteto,
pa če gre vse to z Juretom v franže,
šla bom.
Ker moram probat,
ne?
Vsaj probat moram
drugače

Na spletu dostopen tekst

Pred kakršnokoli uporabo tega avtorskega dela se seznanite z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in ga upoštevajte!