Črkolandija

Leto nastanka: 2007
Bine in Ana se igrata s črkami, dokler se abeceda ne ujezi in napove stavko. Ali bosta Bine in Ana ponovno prepričala abecedo v prijateljstvo?
lutkovna igra, dramsko besedilo za otroke
prijateljstvo, otroci, abeceda, branje

Zgodba govori o dveh otrocih, Ani in Binetu, ki si pred spanjem bereta pravljico. V zaprašeni in dolgočasni knjigi najdeta skregane črke. Odločita se, da bosta naredila red, in se podata na potovanje v Črkolandijo. Bine in Ana uredita spor med črkami in abeceda je rešena, črke so ponovno prijateljice. Skozi dialog črk (lutke) ugotavljamo njihovo široko uporabnost, jih spoznavamo in prepoznavamo, ločujemo (samoglasniki in soglasniki, sičniki in šumniki) in se jih učimo. Črke tvorijo besede, ki pa so lahko v materinem ali tujem jeziku.

BINE: Abeceda je ponorela!

ANA: Abeceda je ponorela!

ANA in BINE: Abeceda je ponorela!

ANA: Joj, le kaj bova storila? Kako bomo otroci brali iz knjig, če bodo črke uhajale in nagajale?

BINE: In iz črk sestavljamo besede, iz besed stavke, iz stavkov odstavke, iz odstavkov pravljice, iz pravljic Knjigo pravljic…

ANA in BINE: Premisliva!

Na spletu dostopen tekst

Pred kakršnokoli uporabo tega avtorskega dela se seznanite z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in ga upoštevajte!