Simona Hamer    

Nemi liki Kako se vsi ljudje rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice. Obdarjeni so z razumom in vestjo in bi morali ravnati drug z drugim kakor bratje

Leto nastanka: 2015
Kdo so nemi liki danes in zakaj so brez glasu? Kako pisati neizgovorljivo, zamolčano in potlačeno? In predvsem – kaj narediti, da tovrstne tišine izginejo.
mediji, razmerje moči

Dramsko raziskovanje nemosti se ukvarja z vprašanjem »utišanja« na družbeno-politični in intimni ravni ter tako razgalja mnoštvo hierarhičnih struktur, ki uravnavajo naša življenja. Črno-beli svet televizijskih realnosti in reklamne mašinerije vztrajno izriva človečnost iz prvega plana v marginalo, kjer postajajo (boleče) osebne zgodbe samo še odvečna prtljaga. Besedilo tako v središče svojega interesa postavlja dramsko figuro nemega lika, ki jo raziskuje in na novo interpretira v kontekstu dramskega, sociološkega in političnega polja današnjosti. Pri tem se predvsem sprašuje o tem, kdo so nemi liki danes in zakaj so brez glasu ter kako pisati neizgovorljivo, zamolčano in potlačeno. In predvsem – kaj narediti, da tovrstne tišine izginejo.  

Ribice. 

Plavajo mimo mene. 

Čutim hladne plavuti. 

Svetlomodre, 

temnomodre ... 

Welcome abord! piše. 

Ura je ... Pet do ... 

Modrina televizije pulzira kot luč vozila na nujni vožnji. 

Ne moreš, da ne bi gledal. 

V ekranu še en ekran ... 

Na spletu dostopen tekst

Pred kakršnokoli uporabo tega avtorskega dela se seznanite z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in ga upoštevajte!