Simona Hamer    

I-z-š-t-e-v-a-n-k-e

Leto nastanka: 2013
Izštévanka -e ž (e ̣́) etn., pri otroški igri ritmizirano besedilo, s katerim se na začetku igre določijo udeležencem vloge v igri.
Število vlog: 4 (1 ž, 3 m)

+ številni drugi liki

I-z-š-t-e-v-a-n-k-e so tekst o tukaj in zdaj.
Tekst o življenju in o smrti – simbolni, metaforični in konkretni.
Strukturni okvir predstavljajo gospod Novak, kolo in Policaj in vskoki žabe iz otroških izštevank, vmes pa srečamo mnoštvo likov, ki svoje – vsebinsko zelo različne – zgodbe (ali njihove dele) predstavljajo skozi raznovrstne tipe dramskih pisav.  

Na spletu dostopen tekst

Pred kakršnokoli uporabo tega avtorskega dela se seznanite z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in ga upoštevajte!