Srečko Fišer    

Nestalno nebo Razlagalna legenda

Leto nastanka: 2004
"Neko dejanje, zločin, naredi razpoko v red sveta. Svet je raztrgan in znakažen od greha (…). Potem se pokaže znamenje."
Število vlog: 6 (2 ž, 4 m)
drama,

razlagalna legenda

ljubezen, smrt, usoda, znamenje

Vojščaka – bandita Lukas in Polikarp opazita, kako na nebu zažari nova zvezda. Da bi našla odgovore o pomenu tega znamenja, se odpravita v Prago k cesarskemu dvornemu matematikusu in zvezdemercu Kaju.

LUKAS: Resnica je zapisana. V zvezdah je zapisana, samo prebrat jo je treba znat.

POLIKARP: Zvezde so zmeraj iste in v njih lahko vsak prebere tisto, kar mu paše.

LUKAS: Niso iste. Včasih nebo postane nestalno.

POLIKARP: Kaj postane?

LUKAS: Nestalno. Neko dejanje, zločin, naredi razpoko v red sveta. Svet je raztrgan in
znakažen od greha, je rekel neki svetnik. Potem se pokaže znamenje.

POLIKARP: Kakšno znamenje?

LUKAS: Kakršnokoli. Lahko se utrne zvezda ali zažari nova.

Na spletu dostopen tekst

Pred kakršnokoli uporabo tega avtorskega dela se seznanite z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in ga upoštevajte!