Ivo Svetina    

Stolp Dramska pesnitev

Leto nastanka: 2010
"Vate je položen tako velik dar, tako velik, da bi lahko postal njegova žrtev."
Število vlog: 17 (5 ž, 12 m)
umetnost, ustvarjalnost, pesniška blaznost, zgodovinska tematika

»Vate je položen tako velik dar, tako velik, da bi lahko postal njegova žrtev,« na začetku igre učitelj glasbe svari nadarjenega učenca Hölderlina. Stolp je občuteno, motivno in jezikovno dodelano ter zaokroženo delo o prepletu umetnosti in stvarnosti; je faktografiji zvest ter hkrati razgiban in napet prikaz življenja znamenitega nemškega pesnika Johanna Christiana Friedricha Hölderlina pa tudi drama o Pesniku, ki svoje življenje preliva v poezijo, le-ta pa pronica v njegovo bivanje. Meja med obema svetovoma je vse bolj zabrisana, navdihujeta se in do neobvladljivosti vdirata drug v drugega. Stolp zastavlja vprašanja o izvirih in posledicah ustvarjalnosti (norost kot temelj ali prepreka ustvarjalnosti, domišljija in do bolečine prignana občutljivost kot pojavni obliki norosti in/ali umetnosti, izkušnja trpljenja kot podstat navdiha …), ob tem pa poglobljeno razpira občečloveške teme: Hölderlin je tipičen otrok romantike – nenehno razpet med idealom in stvarnostjo, čutom dolžnosti ter svojimi željami in čustvi, naj bo v odnosu do mame, ljubice ali do prijatelja. V ozadju tega intimnega, ponotranjenega sveta se odvijajo burni dogodki francoske revolucije … in Hölderlin se, razvrvan in zmeden v poplavi nasprotujočih si čustev, želja in hotenj, zapre sam vase, v svojo školjko, v svoj stolp. Pesnik piše o pesniku.

HÖLDERLIN (kriči) 

Kdo si! Ti nisi Pavzanij! Ti prekleti si dajmon, ki skušaš me, da pokleknil bi pred goro, še preden svet zavedel bi se ognja, ki uniči vse naše upe in sanje! Jaz, samo jaz, lahko o ognju govorim, ker njegov ženin sem, k njemu se zatečem, ko poimenoval me bo za drznega samoubijalca! Jaz edini sledil bom junaku, ki pognal se je v ognjeno globočino …

Na spletu dostopen tekst

Pred kakršnokoli uporabo tega avtorskega dela se seznanite z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in ga upoštevajte!