Kabaret Marlene

Leto nastanka: 2012
Marlene Dietrich kot imanentna, krovna tema ponuja raziskovanje igralskega poklica, poklica zabavljača, ki mora na odru vedno kazati svoj klovnovski obraz.
Število vlog: 3 (2 ž, 1 m)

+ stara Marlene, mlada Marlene in Bernard

drama, komorni kabaret
ljubezen, slava, umetnost, ustvarjalnost, vojna in povojna leta

Drama Nebojše Popa Tasića Kabaret Marlene s svojim naslovom predstavlja zanimiv ekvivalent njeni življenjski zgodbi, ki je – tako kot kabaret – polna strasti, norosti, glamurja pa tudi bolečine in razočaranj. Teme, ki jih drama razpira, sicer vznikajo iz življenja glavne osebe, a preraščajo svoj biografski okvir in izzvenijo kot temeljna človeška vprašanja in razmišljanja o vojni, ideologijah in uporu, o domovini in domotožju, o umetnosti in igralstvu, o ljubezni, spolnosti in prijateljstvu, o bogu, staranju in smrti pa tudi o medijih in zvezdništvu. 

Na spletu dostopen tekst

Pred kakršnokoli uporabo tega avtorskega dela se seznanite z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in ga upoštevajte!