Kabaret Marlene

Leto nastanka: 2012
Marlene Dietrich kot imanentna, krovna tema ponuja raziskovanje igralskega poklica, poklica zabavljača, ki mora na odru vedno kazati svoj klovnovski obraz.
Število vlog: 3 (2 ž, 1 m)

+ stara Marlene, mlada Marlene in Bernard

drama, komorni kabaret
slava, ljubezen, vojna in povojna leta, umetnost, ustvarjalnost

Drama Nebojše Popa Tasića Kabaret Marlene s svojim naslovom predstavlja zanimiv ekvivalent njeni življenjski zgodbi, ki je – tako kot kabaret – polna strasti, norosti, glamurja pa tudi bolečine in razočaranj. Teme, ki jih drama razpira, sicer vznikajo iz življenja glavne osebe, a preraščajo svoj biografski okvir in izzvenijo kot temeljna človeška vprašanja in razmišljanja o vojni, ideologijah in uporu, o domovini in domotožju, o umetnosti in igralstvu, o ljubezni, spolnosti in prijateljstvu, o bogu, staranju in smrti pa tudi o medijih in zvezdništvu. 

MLADA MARLENA Imam ameriško drţavljanstvo, ampak to ne more izbrisati dejstva, da sem Nemka, in to bom ostala do konca ţivljenja. Kako sem se pridruţila ... Vojna se je začela v moji rojstni deţeli, v mojem rojstnem mestu ... Dobro vem, kaj se je dogajalo in kaj se tam še vedno dogaja. In čutim se ... odgovorno za to vojno. Čutim se odgovorno za vse, kar moji sonarodnjaki delajo v Nemčiji in v vsej Evropi. Izhajam celo iz vojaške druţine. Moji predniki so bili vojaki. Ampak ne morem pristati na to. Z rojstvom nisem prisegla nobeni drţavni politiki. Vem, kaj je dobro in kaj je slábo. In to, da se trenutno, skupaj z ameriškimi fanti in drugimi vojaki iz evropskih drţav, borim proti svoji deţeli, ... mislim, da sem zaradi tega samo še bolj ... Nemka. Borim se za pravo Nemčijo, svobodno Nemčijo, demokratično Nemčijo. Na nič drugega ne morem pristati. 

Na spletu dostopen tekst

Pred kakršnokoli uporabo tega avtorskega dela se seznanite z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in ga upoštevajte!