Pesmi živih mrtvecev Gledališka igra

Leto nastanka: 2014
Gledališka igra z močnim družbeno angažiranim sporočilom se duhovito poigrava s situacijami v slovenskem političnem življenju, z različnimi komisijami, ki jih ustanavljamo kot po tekočem traku, a niso nikoli sposobne (morda jim tudi ni v interesu) pripeljati zadev do konca zaradi birokratskih formalnosti in medsebojnih sporov. Medtem pa ljudje pred njihovimi očmi umirajo.
Število vlog: 8 (2 ž, 6 m)
kolesje birokratizma, socialna in kulturna kritika družbe, aktualna družbena slika sveta

V drami Pesmi živih mrtvecev se soočimo s komisijo, ki jo sestavljajo predsednik, izvedenca za  strokovna vprašanja, politična delegata in referent. Komisija ima nalogo preiskati nenavaden incident, v katerem je mlad moški visokemu članu tuje delegacije, ki je bila na obisku v Sloveniji, odgriznil uho. Izkaže se, da se mu je kljub strogim varnostnim ukrepom uspelo izmuzniti iz bližnje mrtvašnice, saj – po poročanju referenta – tega objekta niso nadzorovali ravno zaradi tega, ker niso pričakovali, da bi iz njega lahko prišla kakršna koli nevarnost oziroma živ človek.

PACIENT: Oprostite … kje sem? Prej sem bil … A ni to bolnica?

PREDSEDNIK: Ne, to je sodna medicina … hočem reč, bila je, zdaj je sejna
dvorana … Dvorana, kjer se sedi in … in govori. Urgenca je blizu zraven,
samo še ni končana … Pa kaj govorim, koga to briga … To je zaprta seja
posebne Komisije, ki proučuje ... ki proučuje, kot vse kaže, vaš primer.

PACIENT: Moj primer? Ne razumem. A sem v čakalni vrsti? A tudi vi čakate na obravnavo?

KOMOBRAN: Ne vi kolega iz nas delat bolnike!

PACIENT: Kdo ste?

PREDSEDNIK: Mi smo … mi smo … pa saj vidite, kdo smo! A mogoče ne
vidite? A ne obstajamo? Jaz sem predsednik. Pišem se Predsednik. A naj se
vam še narišem na steno kot predsednik, da bo jasno? Kaj je narobe z
vami?

PACIENT: Napad. Bolečina tukaj. Srce. To se v zadnjem času večkrat ponavlja. Zdaj čutim, da je malo boljše, lahko diham … sem optimist …

KOMOBRAN: Vi ste optimist? Ni čudno, saj ste malo prej ležali tukaj! Pred
nami!

PACIENT: Prosim?

KOMOBRAN: Bili ste … truplo!

Na spletu dostopen tekst

Pred kakršnokoli uporabo tega avtorskega dela se seznanite z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in ga upoštevajte!