Jera Ivanc    

Ptičja Øapma

Leto nastanka: 2021
“Državo iščem! Državo po svoji meri” – s temi besedami se začneta politični vzpon in utopija protagonistke drame Ptičja Øapma (Ptičja pharma).
Število vlog: 9 (4 ž, 5 m)
kolesje birokratizma, oblast, lažna morala, spletke, mitološki junaki, izkoriščanje, aktualna družbena slika sveta, obsedeno stanje, ideologija

Dramsko besedilo, večplastna komedija, Jere Ivanc Ptičja Øapma je nastalo po motivih Aristofanove komedije Ptiči, v kateri glavni junak prepričuje ptiče, naj zgradijo novo mesto nad oblaki ter prevzamejo nadzor nad stiki med ljudmi in bogovi. Ptiči so apolitično-eskapistična fantazija, parodija utopije in tudi kritika atenskega kolonializma. Ker je bil nosilec kolonializma že od nekdaj patriarhat, se je avtorica Ptičje Øapme Jera Ivanc odločila "krepko, po zgledu starih, pošaliti se na račun obeh. V obeh primerih gre namreč za izkoriščevalsko hierarhijo, ki jo ohranjamo vsi, tudi ženske. […] V vsej literaturi se moški liki ukvarjajo s človeškimi dilemami, ženski pa z ženskimi. V moji komediji se ženska ukvarja z moškimi.  […]  Preteklost in sedanjost sta polni možakarjev, ki brez moči in oblasti ne znajo leteti. Kdo je najglasnejši, kdo maha z orožjem, kdo odloča, kdo zahteva, kdo je slišan, kdo uveljavlja argument moči? Ženske ali moški? Če slediš stereotipno moškim principom človeka, njegovi plenilski, kolonizatorski, tekmovalni naravi, temu sebičnemu genu, potem je vseeno, ali si moški ali ženska. Tvoja dejanja so enako škodljiva.”

Glavnega junaka je Jera Ivanc zamenjala z junakinjo, Pistetajro Prijatelj, ki s prepričljivimi besedami zavede celo jato, da zgradi zid, ki jih bo ločeval in ščitil pred ljudmi. Ptice si namreč predstavljajo, da bodo lahko vladale ne samo med oblaki, temveč tudi nad nebesi in zemljo. Začetna »ptičekracija« pa se kmalu spremeni v nekaj drugega, saj je oblast nevarna snov tako za voditelje države kot za koristolovske sodelavce. Besedilo je sarkastična analiza usodne dinamike oblasti, ki ponuja vzporednice z mnogimi podobnimi situacijami v realnem svetu »pod oblaki«. Komični dovtipi se v mnogih primerih navezujejo na šaljive običaje atiške komedije v stalnem dialogu med elementi antike in sodobnosti.

PISTETAJRA
Zgradimo zid, izstradanim in izpraznjenim zatiralcem postavimo pogoje ter
uredimo svet po svoji meri!

ZBOR
Po svoji meri! Zid zid zid! Zid zid zid!

TEREJ
(Jih skuša preglasiti.) Ampak najprej – (Se pomirijo.) Najprej potrebujemo
državo!

PLAMENEC
Zakaj že?

PISTETAJRA
Seveda najprej država!

TEREJ
Brez države ni zidu!

PISTETAJRA
Predlagam torej –

TEREJ (Jo prekine.)
Brez imena ni države!

PISTETAJRA20
Res je, država potrebuje tudi ime, zato –

PETELIN
Kikirikija! Kraljevina Kikirikija!

TEREJ
Sam bi predlagal Tereslavija Vodeb.

LABOD
Wiikiwiikigrad!

PLAMENEC
Republika Kwekwek.

PETELIN
Kikirikislavija!

GRLICA
Grugru?

SINICA
Pinkpink?

PETELIN
Ki ki ri ki!

PLAMENEC
Oblakwekwekwegrad!21

(Itd. Vreščijo druga čez drugo.)

Na spletu dostopen tekst

Pred kakršnokoli uporabo tega avtorskega dela se seznanite z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in ga upoštevajte!