Jera Ivanc    

Smoking kills

Leto nastanka: 2005
"BANG, BANG, I shot my baby down."
Število vlog: 4 (4 ž)
nasilje, prijateljstvo, kajenje

Dramsko besedilo se dogaja v svetu, kjer kajenje velja za največje zlo in je zato najstrožje prepovedano, kadilci pa so kaznovani s smrtjo. Camillo na domu obiščeta Marla in Gypsy. Zanjo imata paket s pištolo in kuverto z navodili. Ubiti mora svojega moža Erika, ker ga bremenijo številni dokazi o tem, da skrivaj kadi.

GYPSY:

Where is Erik, Camilla?

CAMILLA looks at Gypsy:

Why do you even bother to ask? (Shows some photographs to Gypsy) He went out for his evening smoke, you know that.

GYPSY:

Will he be back at the usual time?

(no reply)

Camilla?

CAMILLA:

Yes. He never misses the evening news.

GYPSY:

Thank you. (looks at her watch) Good ... You read the instructions.

(Camilla nods)

GYPSY:

You understood them.

(Camilla nods)

GYPSY:

And you know what has to be done.

(Camilla nods)

GYPSY:

So?

CAMILLA after a while:

I can’t.

Na spletu dostopen tekst

Pred kakršnokoli uporabo tega avtorskega dela se seznanite z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in ga upoštevajte!

Jezik: angleški