Jera Ivanc    

Prevare Po motivih komedije Gl'ingannati anonimnega renesančnega avtorja

Leto nastanka: 2014
S posebno metodo, ki sem jo prevzela od indoevropskega primerjalnega jezikoslovja in oplemenitila z Lévi-Straussovo strukturalistično analizo mitov ter dekonstrukcijo, cepljeno na semiotiko Jurija Lotmana, sem besedilo Prevar kar najbolj približala izvirniku. V kolikšni meri mi je uspelo, bo morda nekoč v prihodnosti odkrila najdba katerega od izgubljenih rokopisov. (odlomek iz prvega apokrifa Jere Ivanc, Prevare svete Sholastike, objavljenega v gledališkem listu Mestnega gledališča ljubljanskega – letn. 64, št. 9 (2013/2014))
Število vlog: 14 (5 ž, 9 m)
motiv dvojčkov oz. dvojčic, prevara

Zaplet renesančne komedije je precej preprost: izgubljeni dvojček Fabrizio se znajde v Modeni ravno v trenutku, ko njegova dvojčica Lelia, preoblečena v fanta in s tem na las podobna svojemu bratu, pobegne iz samostana, kamor jo je poslal oče, ki jo želi omožiti z bogatim vdovcem Gherardom. Lelia se zaposli pri meščanu Flamminiu in se vanj zaljubi, a on ljubi Gherardovo hčer Isabello, ta pa se ogreje za njegovega paža – Lelio. Iz tega sledi kup bolj ali manj komičnih prizorov, za katere poleg zamenjav dvojčkov poskrbi tudi pisana paleta ostalih likov, od služinčadi do gostilničarjev. – Avtorica je glavne like ohranila, nekatere stranske izpustila, nekatere pa nadomestila, denimo Fabrizijevega parazita s pocestnico in njegovega učitelja s študentom.  

Na spletu dostopen tekst

Pred kakršnokoli uporabo tega avtorskega dela se seznanite z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in ga upoštevajte!