rokgre    

Ljudski demokratični cirkus Sakešvili

Leto nastanka: 2014
Totalitarna državica, kjer je vse omejeno in regulirano.
Število vlog: 4
absurd, drama, ludizem
oblast, socialna in kulturna kritika družbe

IZ UTEMELJITVE NAGRADE SLAVKA GRUMA: Ljudski demokratični cirkus Sakešvili nadaljuje žlahtno tradicijo slovenske drame absurda v njeni ludistični varianti, ki jo poznamo že pri Milanu Jesihu, Emilu Filipčiču in Dušanu Jovanoviću. Gre za izredno iskriv in duhovit tekst, ki se nenehno poigrava z bralčevo/gledalčevo recepcijo in preobrača situacijo, ki jo ustvarjajo štiri dramske osebe, katerih identiteta se nenehno spreminja. Vendar pa pri celoti ne gre zgolj za burko, ki bi gradila zgolj na situacijski komiki, ampak za luciden prikaz družbe in njenih oblastnih razmerij. Že sam začetek spominja na našo polpreteklo zgodovino s pravkar umrlim diktatorjem ali pa številnimi sodobnimi primeri na področju nekdanje Sovjetske zveze, v Severni Koreji ipd. Ta resnobnost in enotnost družbe, ki jo sestavljajo sami brezbarvni Sakešviliji, pa nenehno poka po vseh šivih, za kar skrbijo zmešani rekviziter, Stermecki ... Svet skuša oblast oz. razni ljubljeni vodje urediti po jasnih in striktnih pravilih, a življenje je vedno bolj kompleksno in izbere številne druge poti. In ravno v tem je njegova lepota, kar odlično prikaže tudi Ljudski demokratični cirkus Sakešvili.

SAKEŠVILI Sakešvili? 

SAKEŠVILI (se obrne k njej) Ja? 

SAKEŠVILI Kam greš? 

SAKEŠVILI Na malico. 

SAKEŠVILI Kaj pa boš jedla? Sakešvili je vse prodal. 

SAKEŠVILI Imam rezervno. 

SAKEŠVILI A nisi mrtva? 

SAKEŠVILI Vse imam rezervno. 

SAKEŠVILI Tudi sebe? 

Na spletu dostopen tekst

Pred kakršnokoli uporabo tega avtorskega dela se seznanite z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in ga upoštevajte!