Simona Semenič    

Zgodba o nekem slastnem truplu ali gostija ali kako so se roman abramovič, lik janša, štirindvajsetletna julia kristeva, simona semenič in inicialki z. i. znašli v oblačku tobačnega dima

Leto nastanka: 2010
"simona semenič se je pogostila s truplom in mogoče je bilo to vse, kar je hotela povedati."
Število vlog: 7
aktualna družbena slika sveta, etične dileme, lažna morala, nasilje, rušenje dramskih konvencij, žrtve

Dramski tekst izpostavlja razliko med (evropskim) Zahodom in (evropskim) Vzhodom, med tistimi, ki žrejo, in tistimi, ki so požrti, ter nas subtilno pripelje do vprašanja, kje je naše mesto za svetovno mizo in kolikšna je naša odgovornost.

Na spletu dostopen tekst

Pred kakršnokoli uporabo tega avtorskega dela se seznanite z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in ga upoštevajte!