Evald Flisar    

Akvarij

"KONRAD: Sovražim vse, kar ima opraviti s svetom, kakršen je postal, ko sem bil pozoren na druge stvari. Dolgočasi me vse, kar je s tem svetom povezano. Drobna veselja in drobne žalosti mojih sorodnikov me dolgočasijo do dna srca. Predvsem pa me dolgočasi vsaka vrsta pogovora, tudi tale s teboj, saj mojim mislim odvzema resnico, resnost in pomen."
Število vlog: 7 (3 ž, 4 m)
cinizem, medčloveški odnosi, osamljenost

IZ UTEMELJITVE NOMINACIJE ZA NAGRADO SLAVKA GRUMA: Glavni akter drame se iz sveta pornografije, vseprisotnosti medijskega kiča, navzkrižne in počezne kopulacije in podobnih ekscesov po tem, ko je v vsem tem polno in nadvse uspešno sodeloval, umakne. Zavesi se s cinično distanco, obsodi se na drobne užitke in silovito odbija poskuse bližnjih in daljnih, da bi ga potegnili nazaj v svet in ga zapletli nazaj v zagatne odnose. Vsi se vrtijo okoli protagonista, prepričani, da so ravno oni svet in rešitev, pomembni še toliko bolj, ker jih noče in ne mara. Po radikalni bilanci, ki pokaže ne samo v vse zažrto amnezijo in potlačitev, ampak tudi senčno in kaj klavrno podobo samote in samozadostnosti, se drama katarzično odpre in ponuja možnost prehoda.

Na spletu dostopen tekst

Pred kakršnokoli uporabo tega avtorskega dela se seznanite z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in ga upoštevajte!