Romeo in Julija sta bila begunca

Leto nastanka: 2017
Niso begunci samo tisti, ki bežijo pred vojno. Begunci so vsi tisti, ki živijo v svojih deželah, pa s svojim delom ne morejo preživeti. Ti ljudje so begunci v lastnem narodu, med lastnimi ljudmi, v sistemu, ki jih je izkoristil in zavrgel, čeprav so bili njegov pomembni del. Živimo v času globalnega begunstva. Prepričani smo, da so begunci drugi, pa smo v resnici to mi sami.
ljubezen, medbesedilne reference, socialna in kulturna kritika družbe, brezposelnost, prepir

Dramska lika iz Shakespearove tragedije sta v Möderndorferjevem besedilu vsakdanji osebi, in tudi njuni družini nista sprti. Njuno mlado ljubezen ovirata socialno okolje in sodobna družba, tako kot pravzaprav vso mlado generacijo, saj se zdi, da so mladi tujci oz. begunci v lastni deželi.

ROMAN: Čakal sem te.

Juna ga gleda.

Roman zre predse.

JUNA: Tako hitro je minilo.

ROMAN: Meni ni minilo hitro.

Juna ga gleda.

Roman zre predse.

ROMAN: Mislil sem, da mi boš pisala.

Juna ga gleda.

Roman zre predse.

ROMAN: Tri mesece sem mislil, da boš prišla, da mi boš pisala.

Juna ga gleda.

Roman zre predse.

JUNA: Nisem mogla.

ROMAN: Jaz sem ti pisal.

Juna ga gleda.

Roman zre predse.

ROMAN: Vse, kar sem dobil, sem porabil za znamke in pisma.

Juna ga gleda.

Roman zre predse.

JUNA: Nisem jih dobila. Mama jih je gotovo vrgla stran. 

Na spletu dostopen tekst

Pred kakršnokoli uporabo tega avtorskega dela se seznanite z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in ga upoštevajte!