Evropa Drama s sporočilom, hudo blasfemična farsa, poetična burleska, težka evropska môra in še marsikaj

Črna komedija o možnostih, ki jih tako opevana Evropa daje mladim – na slovenski način.
Število vlog: 14 (4 ž, 10 m)
farsa, groteska, črna komedija, poetična burleska
boj za obstanek, brezposelnost, socialna in kulturna kritika družbe

IZ UTEMELJITVE NAGRADE SLAVKA GRUMA: Dramski tekst Evropa, izpisan v žanru groteske, črne komedije oziroma hudo blasfemične farse ali poetične burleske, kakor ga označuje sam avtor, pronicljivo, duhovito in dramaturško dovršeno tematizira vrsto družbenih vprašanj, med katerimi zagotovo izstopa eksistencialno brezizhodna usoda mlade generacije, predvsem tiste, ki se lahko pohvali z izobrazbo. Avtor s trpko ironijo duhovito tematizira med drugim tudi vprašanja o stanju družbenega duha, ki se zrcalijo v cinizmu, netoleranci, uničevanju in drugih novodobnih  “vrednotah”, kar njegovo igro umešča v človeški kozmos izgub vsega etičnega, zaradi česar naj bi bil človek dostojanstveno in plemenito bitje. Besedilo je v slovenski družbeni kontekst izrazito vpeto tudi zato, ker se v njem avtor duhovito in inteligentno poigra s slovensko dramsko tradicijo (Cankar, Strniša), kar  v dojemanju besedila odpira dodatno možnost refleksije o času, tradiciji in sodobnosti, v uprizoritvenem smislu pa ponuja različne uprizoritvene odčitave. Sicer pa, s tematiziranjem omenjene problematike mlade generacije in njenega vračanja k staršem – kot še edinemu možnemu prostoru preživetja – avtor vendarle odpira vprašanja, ki presegajo slovenske okvire. Dialogi Evrope so dovršeni, dejanje nepredvidljivo in intrigantno. Karakterji so izdelani, mnogi med njimi so tudi jasno prepoznavni liki – arhetipi – iz zakladnice naše kolektivne in literarno- dramske zavesti, a seveda povsem na novo in učinkovito koncipirani. V skladu z ljudožerskim časom pač.

Gledališki list Drame SNG. Sezona 2015/16, št. 3. SNG Drama Ljubljana, 2015.

Zapis v COBISS-u